2024-06-07 12:37Nyheter

ISO 9001 & 14001 tilldelas Benify

Under våren har Benify tilldelats ISO-certifieringarna 9001 och 14001 – två viktiga milstolpar i arbetet med att kvalitetssäkra vårt ledningssystem. ISO 9001 understryker vårt kundfokus och kontinuerligt förbättrade ledarskap. ISO 14001, i sin tur, är ett kvitto på Benifys framgångsrika strävan efter att begränsa vårt redan blygsamma klimatavtryck.

Vi på Benify tar informationssäkerhet på största allvar och har sedan tidigare också certifierats enligt ISO 27001, vilket är en internationell standard gällande ledningssystem för informationssäkerhet. Certifieringen är en kvalitets- och säkerhetsstämpel som innebär att Benify uppfyller standardens krav och arbetar förebyggande med skydd av exempelvis känslig information.

Läs mer här: https://www.benify.se/sakerhet/


Om Benify

Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Ökat medarbetarengagemang, effektivare kommunikation och minskad administration är några av de effekter som har fått över 1 600 arbetsgivare att välja Benify som partner för sitt strategiska HR-arbete sedan starten 2004. Idag har mer än 3 miljoner slutanvändare tillgång till Benifys molnbaserade förmåns- och kompensationsplattform. Benify är verksamma globalt med ca 550 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på benify.se