2019-01-22 09:47Pressmeddelande

Benify har tecknat avtal med Sollentuna Kommun

Kommunhuset_Foto_Peter_HolstadSollentuna kommunhus på Turebergs torg. Foto: Peter Holstad

Med förmåner som ett strategiskt verktyg vill Sollentuna kommun bli bättre på att locka till sig och behålla nödvändig kompetens, men också profilera sig ytterligare som en hållbar arbetsgivare. Därför väljer kommunen nu att investera i en förmånsportal från Benify. 

Sollentuna kommun har idag cirka 2 700 medarbetare, inklusive förtroendevalda, som alla ska få tillgång till en personlig förmånsportal från Benify. Avtalets löptid är fyra år med möjlighet till förlängning. Syftet med portalen är dels att underlätta för medarbetarna att ta del av de förmåner som kommunen redan erbjuder, och dels ge tillgång till nya från Benifys utbud.Om Benify

Benify grundades 2004 och är idag branschledande inom förmåner och kompensation. Idag är det över en miljon medarbetare som använder en portal från Benify.


Kontaktpersoner

Marketing Requests
Marketing & Communication
Marketing Requests