2023-11-15 07:05Pressmeddelande

Benify revolutionerar HR-branschen med Benify API Connect

Benify API Connect

Nu kommer arbetet bli enklare för HR-avdelningar världen över – och ännu mer berikande för medarbetare. Med Benify API Connect introducerar Benify en banbrytande lösning för ökad effektivitet, pålitlig data och bättre förmåner. 

Fördelar med Benify API Connect:

  • Automatisk realtidsdelning av medarbetardata
  • Inga överflödiga system eller inkonsekvent data
  • Sömlös koppling mellan alla förmåns- och kompensationssystem 

Trassel med otydlig eller rentav motstridig data, utspridd i mängder av olika HR-verktyg, är snart ett minne blott. Som en av pionjärerna inom HR-tech är Benify på väg att ytterligare förenkla arbetet för HR-avdelningar världen över med lanseringen av Benify API Connect. Denna innovativa API-lösning möjliggör automatisk, händelsebaserad delning av medarbetardata i realtid. 

– Vår bransch ligger långt efter när det gäller automatisering och sömlös integrering av data i realtid. Men med tanke på antalet kontaktpunkter som medarbetaren har idag förväntar man sig realtidsuppdateringar, säger Joakim Alm, vd på Benify. 

Benify API Connect bidrar till en sömlös, effektiv och engagerande medarbetarupplevelse. Detta blir möjligt tack vare att lösningen förenklar hur organisationer integrerar sina system. Alla ändringar i en medarbetares kompensationspaket visas direkt i dennes vy, eftersom Human Capital Management (HCM) utnyttjas som källa för all medarbetardata. 

Medarbetarupplevelsen förbättras ytterligare med hjälp av integrerad information från andra källor. Uppgifter om exempelvis status för sjukvårdsersättning eller pensionsinsättningar tillhandahålls på ett datasäkert sätt. Dessutom uppdateras förmånsbeställningarna direkt både i lönesystemet och hos förmånsleverantören. 

– Benify API Connect gör det möjligt att erbjuda produkter och medarbetarupplevelser som tidigare varit omöjliga att föreställa sig. Teknik får inte bli en bromskloss för organisationer som vill skapa en relevant medarbetarupplevelse, säger Joakim Alm.

Utöver detta introducerar Benify även ett öppet ramverk av API-standarder, som möjliggör en sömlös anslutning i realtid mellan olika tekniska lösningar för förmåns- och kompensationsprogram. 

 – Med Benify API Connect går det att skapa en omfattande, uppkopplad och säker medarbetarupplevelse, sammanfattar Joakim Alm. 

 Om Benify

Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Ökat medarbetarengagemang, effektivare kommunikation och minskad administration är några av de effekter som har fått över 1 500 arbetsgivare att välja Benify som partner för sitt strategiska HR-arbete sedan starten 2004. Idag har mer än 2 miljoner slutanvändare tillgång till Benifys molnbaserade förmåns- och kompensationsplattform. Benify är verksamma globalt med ca 400 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på benify.se


Kontaktpersoner

Sofia Koski
Head of Brand and Creative
Sofia Koski