2014-12-01 08:21Pressmeddelande

​Flexpay byter namn till Benify

Flexpay  byter namn till sitt internationella namn Benify. Redan när Flexpay öppnade sitt första kontor utanför Sverige döptes bolaget i utlandet till Benify. Idag har Flexpay kontor i sju länder och byter namn till Benify även i Sverige så att företaget har samma namn i alla länder

- Det blir enklare för de kunder som har vår lösning i flera länder och vi tycker att Benify på sikt är ett bättre namn, säger Markus Kullendorff, VD och en av Flexpays grundare

Benify (fd. Flexpay), är ett svenskt företag bildat 2004 som administrerar och utvecklar arbetsgivares förmåner och kompensation till medarbetarna. Benify (fd. Flexpay) är ett av Sveriges snabbast växande bolag och har idag verksamhet i sju europeiska länder. De senaste fem åren har marknaden utanför Sverige vuxit kraftigt och därför ansågs det rimligt att alla marknader skulle ha samma namn.

- Det blir smidigare för våra kunder lokalt i Sverige att dra nytta av den internationella förmånsexpertis vi bygger upp, säger Markus Kullendorff.

Namnbytet sker 1:a December 2014 och beräknas vara helt genomfört under våren 2015. 

Benify hjälper företag att syngliggöra sina samlade förmåner och kompensationserbjudanden.Företaget har bland annat 18 av Sveriges 30 största företag som kunder och totalt använderhundratusentals anställda Benifys system varje månad. Flexpay grundades 2004 och har idag över 200 anställda i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland och  Nederländerna

www.benify.se

 Om Benify

Benify hjälper företag att administrera, utveckla och synliggöra sina samlade förmåner och kompensationserbjudanden. Företaget har bland annat 18 av Sveriges 30 största företag som kunder och totalt använder hundratusentals anställda Benifys system varje månad. Benify grundades 2004 och har idag över 300 anställda i nio Europeiska länder.


Kontaktpersoner

Marketing Requests
Marketing & Communication
Marketing Requests