2020-09-30 05:45Pressmeddelande

Här är förmånerna som är värda att byta jobb för

Benifys Förmåns- & engagemangsrapport

Trots hög arbetslöshet i coronakrisens spår: nästan 9 av 10 anställda i Sverige skulle överväga att byta jobb för att få bättre personalförmåner. Det visar en ny internationell undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av HR-techbolaget Benify. Benägenheten att lockas över av förbättrade förmåner är större ju yngre man är. Bonus & vinstdelning, flexibilitet, pension, sjukvård samt friskvård är de förmånsområden som prioriteras högst av svenska medarbetare.

Vilka medarbetare är mest benägna att byta jobb för att få ett starkare förmånsutbud? I en jämförelse mellan Storbritannien, Tyskland och Sverige visar sig svenskarna lättare att locka över med ett starkare förmånsutbud. I Sverige uppger 87% att de skulle överväga en liknande tjänst hos en annan arbetsgivare om deras förmåner förbättrades; att jämföra med 82% i Storbritannien och 79% i Tyskland.

Enklare att locka över yngre medarbetare
Yngre är också mer lättrörliga på arbetsmarknaden än äldre. Bland svenska medarbetare under 30 år skulle hela 95% överväga att byta jobb för att få bättre förmåner. Bland medarbetarna mellan 50 och 59 var andelen 79%.

”Det här visar att det är otroligt viktigt att erbjuda rätt förmåner, även i den osäkerhet som råder på arbetsmarknaden just nu. Dagens medarbetare förväntar sig ett större stöd från sin arbetsgivare när det gäller hälsa och ekonomisk trygghet, men också en ökad flexibilitet i när och hur man kan jobba,” säger Viktor Håkansson, Head of Benefits på Benify.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i april 2020 av YouGov, på uppdrag av Benify, i form av en anonym online-enkät med cirka 5000 deltagare från 18 års ålder i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Insikter och analyser finns samlade i Förmåns- & engagemangsrapporten. Kontakta ylva.eriksson@benify.com för att ta del av det fullständiga resultatet.Om Benify

Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Ökat medarbetarengagemang, effektivare kommunikation och minskad administration är några av de effekter som har fått över 1 500 arbetsgivare att välja Benify som partner för sitt strategiska HR-arbete sedan starten 2004. Idag har mer än 2 miljoner slutanvändare tillgång till Benifys molnbaserade förmåns- och kompensationsplattform. Benify är verksamma globalt med ca 400 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på benify.se


Kontaktpersoner

Ylva Eriksson
Director of Marketing & Communication
Ylva Eriksson