2014-05-13 11:50Pressmeddelande

Ny hälsotjänst ska spara samhället miljarder

Stress, ohälsa och sjukfrånvaro ökar i Sverige. Kostnaden för företag och organisationer i Sverige är över 100 miljarder kronor per år [1] i minskad produktivitet och sjukfrånvaro.  Samtidigt beskriver två tredjedelar av Sveriges 100 största företag att de vill hitta nya sätt att förebygga ohälsa om de får möjlighet enligt en tidigare undersökning från ProActive Health Partner.[2]

Med sikte på att hjälpa företagen att minska dessa kostnader har Flexpay och ProActive Health Partner tagit fram tjänsten Flexpay Hälsa. Genom att utgå från medarbetardata och samtidigt kommunicera direkt med varje anställd får arbetsgivaren ökad möjlighet till proaktiva hälsoinsatser. Tjänsten hjälper anställda att minska stress, förbättra sömn, äta bättre och inspirerar till fysisk aktivitet. Alla tjänster är tillgängliga online via web, mobilappar och telefon.

-  Vårt mål är att göra företag till mer attraktiva arbetsgivare. Flexpay Hälsa gör att en arbetsgivare kan spara pengar och förebygga ohälsa samtidigt som personalen mår bättre och trivs på arbetsplatsen, säger Markus Kullendorff, VD på Flexpay.

ProActive Health Partner möter dagligen företag som letar efter nya sätt att optimera sitt hälsoarbete

-  I vårt möte med företag som vill förbättra hälsan på arbetsplatsen märker vi en frustration över hur svårt det är att skapa mätbara resultat i hälsoarbetet. Med Flexpay Hälsa  erbjuder vi moderna verktyg för ett proaktivt hälsoarbete. Det leder till väldigt stora besparingar,säger Johannes Cullberg, VD på ProActive Health Partner.

Om företagen:

Flexpay erbjuder världens modernaste HR-plattform för att skapa en attraktiv arbetsplats. Flexpay grundades 2004 och har idag över 180 anställda i Sverige, Danmark, Finland, Holland och Tyskland. Flexpay har 18 av Sveriges 30 största företag som kunder. Totalt använder över en halv miljon medarbetare Flexpays HR-plattform.

ProActive Health Partner erbjuder världens modernaste evidensbaserade hälsoplattform för arbetsgivare och hjälper kunder att varaktigt öka närvaro, produktivitet och lönsamhet. ProActive är ledande inom hälsoekonomi och skapar kompletta beslutsunderlag för hälsoinvesteringar


[1] Enligt två undersökningar från ProActive Health Partner AB, 2014

[2] Enligt en undersökning ProActive Health Partner 2011.

Flexpay hjälper företag att syngliggöra sina samlade förmåner och kompensationserbjudanden.Företaget har bland annat 18 av Sveriges 30 största företag som kunder och totalt använderhundratusentals anställda Flexpays system varje månad. Flexpay grundades 2004 och har idagöver 120 anställda i Sverige, Danmark och Holland.

www.flexpay.seOm Benify

Benify hjälper företag att administrera, utveckla och synliggöra sina samlade förmåner och kompensationserbjudanden. Företaget har bland annat 18 av Sveriges 30 största företag som kunder och totalt använder hundratusentals anställda Benifys system varje månad. Benify grundades 2004 och har idag över 300 anställda i nio Europeiska länder.


Kontaktpersoner

Marketing Requests
Marketing & Communication
Marketing Requests