2024-07-08 07:50Pressmeddelande

Ny rapport från Benify avslöjar nycklarna till nöjdhet och lojalitet

Benify Rapport - undersökning av 35000 anställdas syn på förmåner

Större nöjdhet med förmånsutbudet. Mer hållbar arbetssituation. Lojalare medarbetare. Det är några av fördelarna för så kallade progressiva arbetsgivare, avslöjar Benifys rapport Arbetsliv 3.0. 

En progressiv arbetsgivare definieras som att den anpassar sig efter förändringar på arbetsmarknaden, har stark företagskultur, och kontinuerligt arbetar med hållbarhetsfrågor. 

När Benify frågade 34 990 svenska medarbetare om de anser sig jobba för progressiva arbetsgivare (det vill säga som uppfyller kriterierna vi nämnde ovan) svarade 37 procent ja. Det är en ökning med 6 procent sedan vi gjorde samma undersökning 2022. 

Och jämfört med övriga 63 procent som deltog i undersökningen i år, utmärker sig gruppen som jobbar för progressiva arbetsgivare på en rad sätt. 

Medarbetarna upplever... 

...en högre nöjdhet med sitt totala förmånsutbud 
...att arbetsgivarna bättre matchar deras förväntningar
...en ökad hållbarhet i sin arbetssituation, det vill säga förmågan att hantera arbetstoppar
...att arbetsgivarna i större utsträckning är digitala och nyttjar ny teknik 

Sammantaget leder detta till ett eNPS-värde på hela 51, att jämföra med -19 bland medarbetare som inte anser sig jobba för progressiva arbetsgivare. (eNPS är ett mått på nöjdhet och lojalitet, som använder sig av en skala från -100 till 100.) Särskilt bland HR-medarbetare tar andelen som anser sig jobba för progressiva arbetsgivare ett stort steg framåt – från 38 till 51 procent. 

– Vi ser att arbetsgivare med fokus på omvärld, företagskultur och hållbarhet är bättre linjerade med både HR-personalens och övriga medarbetares förväntningar. Bland annat har progressiva arbetsgivare kommit längre med att arbeta datadrivet för att vässa förmånserbjudendet, samt är snabba med att anamma nya tekniska framsteg, säger Jessica Ribbestam, Chief People and Culture Officer på Benify. 

Mer information om progressiva arbetsgivare, samt en lång rad andra ämnen – från AI-användning till de mest eftertraktade förmånerna per demografi – återfinns i Benifys rapport Arbetsliv 3.0. 

Om undersökningen
Rapporten Arbetsliv 3.0 baseras på Benifys stora undersökning Förmånskollen, där 34 990 medarbetare och 302 personer från HR-avdelningar i privat och offentlig sektor har svarat på frågor som rör arbetsplatsen, förmåner och arbetslivet i övrigt. Medverkande i undersökningen är Benifys svenska kunder. Alla som har deltagit har gjort det anonymt. Analys av Benifys insamlade data har gjorts i samarbete med Kantar Sifo. Om Benify

Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Ökat medarbetarengagemang, effektivare kommunikation och minskad administration är några av de effekter som har fått över 1 600 arbetsgivare att välja Benify som partner för sitt strategiska HR-arbete sedan starten 2004. Idag har mer än 3 miljoner slutanvändare tillgång till Benifys molnbaserade förmåns- och kompensationsplattform. Benify är verksamma globalt med ca 550 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på benify.se


Kontaktpersoner

Ylva Eriksson
Director of Marketing & Communication
Ylva Eriksson