2017-08-09 16:07Pressmeddelande

Waizer AB smygstartar digital kapitalförvaltningstjänst med ambitionen att bli marknadens ledande och mest sofistikerade spartjänst

null

Waizer AB lanserar betaversion av sin digitala kapitalförvaltningstjänst med tydlig målsättning att snabbt bli marknadsledande. Tjänsten introduceras helt utan förvaltningsavgift och räknar med att kunna leverera marknadens högsta riskjusterade avkastning till varje kund. Waizer har utmärkta förutsättningar att lyckas med sin ambition då grundarna har lång erfarenhet av automatiserad rådgivning och att snabbt bygga marknadsledande digitala konsumenttjänster. 

Waizer AB lanserade under juli månad betaversionen av sin digitala kapitalförvaltningstjänst. Teamet bakom har under det senaste året utvecklat en sofistikerad tjänst baserad på åratal av erfarenhet och avancerad finansiell teori med syfte att erbjuda den svenska marknaden ett sparande i världsklass. Planen är att fortsätta utveckla tjänsten även under betafasen för att senare i höst göra en större lansering när ytterligare funktionalitet är utvecklad.

Bakom Waizer står två grundare med komplimenterande expertis. Kalle Erlandzon, en av Sveriges mest ansedda experter inom pensionsområdet och privatsparande, har varit ansvarig för framtagandet av investerings algoritmen där han har lutat sig tillbaka på mer än 10 års erfarenhet av digital rådgivning inom pensionsområdet. Michael Lindskog, tidigare hos Zalando och ansvarig för att ha etablerat Zalando som nordens ledande digitala mode-handlare, har varit övergripande ansvarig för produktutvecklingen och förberedelserna för att snabbt växa Waizers framtida kundbas.

Både Kalle och Michael är övertygade om att Waizers tjänst kommer vara eftertraktad av svenska sparare då alternativen på dagens marknad antigen är dyra eller osofistikerade. ”Vår algoritm och bakomliggande finansiella teorier är betydligt mer avancerad än något jag har sett på den svenska marknaden när man jämför både med de traditionella bankerna och andra digital förvaltare”, menar Kalle. ”Med vår tjänst får kunden ett personligt utformat sparande som är anpassat till varje individs unika finansiella situation och målsättningar”, fortsätter Michael.

Waizer har även etablerat ett samarbete med Nordnet Bank där Nordnet tillhandahåller Waizers kunder med ett ISK (investeringssparkonto) och därifrån förvaltar Waizer kundernas portfölj. Likt andra digitala förvaltare, fokuserar Waizer på att placera det förvaltade kapitalet i högkvalitativa ETFer och fonder.

”Vi har redan runt 100 kunder, men fokus just nu är att fortsätta produktutvecklingen och förberedelserna för en större lansering senare i höst. Målet är att utveckla marknadens mest avancerade sparprodukt och därigenom snabbt etablera oss som marknadsledare inom digital kapital förvaltning”, berättar Michael. 

Kontakt information

Email: Michael.Lindskog@waizer.com 
Press: Press@waizer.com
Hemsida: www.waizer.se

Waizer AB godkändes i mitten av 2016 som ett värdepappersbolag av Finansinspektionen och har tillstånd för diskretionär förvaltning och investeringsrådgivning.

Michael Lindskog är VD sedan början av 2017 och Kalle Erlandzon är ansvarig för kapitalförvaltningen. Teamet består av ytterligare 5 personer med fokus på produktutveckling. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm samt ett kontor i Göteborg.

Waizer AB är ett fristående syster-företag till Benify AB och Lifeplan AB Om Benify

Benify hjälper företag att administrera, utveckla och synliggöra sina samlade förmåner och kompensationserbjudanden. Företaget har bland annat 18 av Sveriges 30 största företag som kunder och totalt använder hundratusentals anställda Benifys system varje månad. Benify grundades 2004 och har idag över 300 anställda i nio Europeiska länder.


Kontaktpersoner

Marketing Requests
Marketing & Communication
Marketing Requests