2017-11-14 12:28Pressmeddelande

Waizer AB stänger första finansieringsrundan och siktar på att driva ytterligare tillväxt.

Waizer meddelar att den första finansieringsrundan nyligen avslutats. Rundan innebär att Waizer tar in nytt kapital från en grupp privata investerare under ledning av Björn Algkvist. Kapitalet innebär att bolaget är fullt rustat att driva fortsatt användartillväxt.

Waizer AB meddelar att man nyligen har avslutat sin första finansieringsrunda. Bolaget tar in 7,5 miljoner från en grupp av kapitalstarka investerare ledda av Björn Algkvist. ”Vi tycker att det är roligt att välkomna Björn och de andra till Waizer. Vi och Björn har en liknande vision av vad som krävs för att lyckas med vår målsättning att snabbt bli marknadsledande inom vårt segment.”, kommenterar VD Michael Lindskog.

Bolaget uppger också att kärnan i tjänsten nu är helt färdigutvecklad och att man erbjuder tre unika sparmål där förvaltningsstrategin är helt anpassad efter kundens målsättningar och behov. ”Nu när produkten har nått en tillräckligt hög mognadsgrad och med de nya investerarna i ryggen kommer vi framöver fokusera på att driva aggressiv användartillväxt både på kort och lång sikt.”, meddelar Lindskog.

Waizer är ett av flera alternativ inom det starkt växande segmentet digital rådgivning och kapitalförvaltning eller ofta kallat ”robotrådgivning”. Under de senaste månaderna har flera traditionella banker samt nya spelare introducerat sina tjänster på den svenska marknaden. ”Jag tycker att det är bra att det finns olika alternativ och att segmentet växer för då kan kunderna själva bilda sig en uppfattning av skillnaden mellan de nya och traditionella alternativen. Vår vision, oberoende av vad som händer på marknaden, kommer alltid att vara att erbjuda ett oberoende och professionellt sparande som är anpassat efter varje persons unika behov samt baserat på vad vi anser vara marknadens ledande algoritm.”, säger Lindskog. ”Så länge vi fokuserar på att erbjuda den bästa tjänsten och att göra våra kunder nöjda såär jag inte orolig över vad andra gör.”

Om Waizer

Waizer är en oberoende investeringsrådgivare och kapitalförvaltare som erbjuder ett sparande helt anpassat efter kundens behov, målsättningar och finansiella situation. Tjänsten levereras digitalt och ett konto kan öppnas på mindre än 5 minuter. Baserat på individens uppgifter skapar Waizer ett skräddarsytt råd och förvaltningsstrategi där kunden alltid godkänner Waizers förvaltningsuppdrag innan tjänsten påbörjas.

För att utföra förvaltningen, använder sig Waizer av avancerade algoritmer som är baserade på vetenskap och finansiella teorier, egen forskning samt 10-års erfarenhet där Karl Erlandzon (medgrundare och en av Sveriges ledande experter inom privatekonomiskt sparande) har drivit utvecklingen av algoritmerna.

Efter att kunden har gjort sin första insättning investerar Waizer kapitalet och övervakar kontinuerligt portföljens utveckling. Vid behov ombalanseras innehav automatiskt för att säkerställa att kunden alltid har en optimal portfölj. Den kontinuerliga övervakningen och ombalanseringen medverkar till att kunden får högsta möjliga riskjusterad avkastning.

Waizer är ett värdepappersbolag med tillstånd från och under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget samarbetar även med Nordnet Bank som tillhandahåller Waizers kunder med ett investeringssparkonto (ISK) varifrån förvaltningen utförs. Detta medför att kundens kapital är tryggat genom investeringsskyddet samt insättningsgarantin.

Michael Lindskog, tidigare från Zalando och ansvarig för att ha etablerat deras nordiska verksamheten, är VD och medgrundare. Karl Erlandzon, doktor i finansiell ekonomi och grundare av Lifeplan AB, är ansvarig för kapitalförvaltningen och medgrundare. Teamet består av ytterligare fem experter och bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm samt ett kontor i Göteborg. Waizer AB är också ett fristående systerföretag till Benify AB och Lifeplan AB.

KONTAKT INFORMATION

Email

Michael.Lindskog@waizer.com

Press@waizer.com

Hemsida

www.waizer.seOm Benify

Benify hjälper företag att administrera, utveckla och synliggöra sina samlade förmåner och kompensationserbjudanden. Företaget har bland annat 18 av Sveriges 30 största företag som kunder och totalt använder hundratusentals anställda Benifys system varje månad. Benify grundades 2004 och har idag över 300 anställda i nio Europeiska länder.


Kontaktpersoner

Marketing Requests
Marketing & Communication
Marketing Requests