2022-03-09 08:00Pressmeddelande

12 000 medarbetare på ICA får oberoende pensionsrådgivning genom Lifeplan

ICA erbjuder nu sina medarbetare pensionsrådgivning, som täcker alla delar som bildar pensionen, genom Lifeplan. I och med det nya avtalet kan hela 12 000 medarbetare hos en av Nordens största aktörer inom dagligvaruhandel ta del av oberoende och individanpassade placeringsråd från Benifys digitala rådgivningstjänst Lifeplan.

ICA:s medarbetare har sedan tidigare tillgång till en plattform för förmåner via Benify. Genom att ytterligare bredda förmånsutbudet så att det även inkluderar oberoende pensionsrådgivning via Lifeplan – stärker ICA sitt erbjudande till såväl anställda som till jobbkandidater. ICA valde att dela upp lanseringen av Lifeplan i två faser. 92 % av de användare som fick tillgång till tjänsten i den första fasen svarade i den uppföljande enkäten att de var positiva till Lifeplan: 

"Utifrån det fantastiska mottagande tjänsten fick i den första lanseringsfasen är det oerhört roligt att ICA framöver ger alla sina medarbetare i Sverige tillgång till Lifeplan", säger Per Noré, som är specialist inom löner och förmåner inom ICA.

"Jag har särskilt imponerats av hur Lifeplan löser utmaningar som det tidigare i praktiken varit mer eller mindre omöjligt för en medarbetare att lyckas med. Det innefattar både att Lifeplan möjliggör att våra medarbetare kan ta del av en enkel, handfast och individualiserad placeringsrådgivning innefattande alla pensionsbesparingar och att rådgivningen helt görs utifrån medarbetarens bästa för ögonen", tillägger han.

Lifeplan ger, förutom en mycket översiktlig vy av pensionen, individuella råd samt bevakar pensionsplaceringarna över tid och kommer med förslag när justeringar kan göras. I Sverige har nästan en halv miljon medarbetare tillgång till tjänsten som ger dem möjlighet att optimera sina pensionsinnehav.

– Vi har utformat vår tjänst så att den är särskilt anpassad för det svenska pensionssystemet. Att ICA väljer att använda Lifeplan för att ge sina medarbetare tillgång till vår oberoende pensionsrådgivning som dessutom är baserad på den senaste forskningen om långsiktigt sparande, är något vi är oerhört glada för, säger Kalle Erlandzon, doktor i finansiell ekonomi och vd för Lifeplan.

Pensionstjänsten nås enkelt via den befintliga förmånsplattformen MinaICAförmåner från Benify. Från och med februari månad har ICA:s samtliga medarbetare i Sverige tillgång till Lifeplan.

 

Om Lifeplan
Lifeplan är en oberoende och vetenskaplig tjänst för digital pensionsrådgivning som tar fram placeringsråd utifrån världens främsta forskning kring hur pensionskapital ska placeras över tid, riskspridning, avgifter och fondutvärdering. Lifeplan bevakar sparandet över tid och informerar när fondinnehavet behöver justeras för att nå optimal fondfördelning. Nästan en halv miljon medarbetare i Sverige har tillgång till Lifeplan via sin anställning. Sedan 2012 är Lifeplan en del av Benify-koncernen. Läs mer på www.lifeplan.se

Om ICA
ICA Gruppen är en av Nordens största aktörer inom dagligvaruhandel. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. År 2021 omsatte ICA Gruppen cirka 128 miljarder kronor och hade ca 23 000 anställda i framför allt Sverige och Baltikum. Läs mer på www.icagruppen.se

 


Om Benify

Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Ökat medarbetarengagemang, effektivare kommunikation och minskad administration är några av de effekter som har fått över 1 500 arbetsgivare att välja Benify som partner för sitt strategiska HR-arbete sedan starten 2004. Idag har mer än 2 miljoner slutanvändare tillgång till Benifys molnbaserade förmåns- och kompensationsplattform. Benify är verksamma globalt med ca 400 medarbetare. Läs mer på benify.se


Kontaktpersoner

Kalle Erlandzon
VD och grundare av Lifeplan
Kalle Erlandzon
Sofia Koski
Head of Brand and Creative
Sofia Koski