2024-03-21 08:33Pressmeddelande

Benifys nya rapport avslöjar hur man löser framtidens HR-utmaningar idag

HR people exploring the future of HRBild till press release för Framtidens HR

Kompetensbrist. Medarbetarengagemang. Kostnadsbesparingar. ”Brain drain”. Det är några av svaren som hamnade i topp när Benify bad svenska arbetsgivare lista sina största HR-utmaningar. I vår nya rapport, Framtidens HR idag, går vi på djupet med vilka problem HR-Sverige står inför – men också hur man kan arbeta proaktivt för att lösa dem redan nu. 

HR-branschen är i förändring. Nya trender och utvecklingar präglar allt från förmåner och pension till medarbetarengagemang och EU:s nya direktiv om lönetransparens. 

– Vår undersökning avslöjar att HR-branschen har vissa blinda fläckar, det vill säga utmaningar och förändringar som man antingen inte är insatt i eller har rätt verktyg för att möta. Men också att det är en bransch som bubblar av kreativitet, nyfikenhet och uppfinningsrikedom, säger Jessica Ribbestam, Chief People and Culture Officer på Benify. 

Ett fokusområde många arbetsgivare tog upp är kampen om kompetensen. Hur säkerställer man att ens varumärke skär genom bruset och attraherar rätt talanger? Undersökningen visar att företag gärna lockar med flexibla arbetstider, kompetensutveckling och distans- eller hybridjobb. Men bara 28 procent anpassar sitt förmånsutbud utifrån faktumet att olika åldersgrupper på arbetsplatsen har olika önskemål och behov. 

– Lönesättning är långt ifrån det enda verktyget för att bli en attraktiv arbetsgivare. Man kan vinna mycket på att ta hänsyn till att exempelvis generation Z prioriterar pension, transportförmåner och förmåner som bidrar till en sund ”work-life balance”. Istället för att lönekostnaderna skjuter i höjden kan man både bli bättre på att attrahera, engagera och behålla medarbetare genom att omfördela sin förmånsbudget, säger Jessica Ribbestam. 

Benifys rapport innehåller både tips och ögonöppnare för organisationer som vill framtidssäkra sin HR-strategi – och samtidigt hushålla med resurserna. Ytterligare några utmaningar, med tillhörande lösningar, som tas upp är världslägets effekter på medarbetarnas ekonomi, bristen på relevant och riktad kommunikation på arbetsplatser, samt ”the human energy crisis”. 

Därmed är Framtidens HR idag värdefull läsning för företag som vill bli bättre rustade inför morgondagens utmaningar. 

Om undersökningen

I december 2023 skickade Benify ut en enkät till svenska företag via plattformen Netigate. Frågorna besvarades av 551 arbetsgivare, varav 85 procent tillhör privat sektor. De största branscherna som representeras är IT och telekom, bygg och tillverkning, energi och elektronik, samt sjukvård och hälsa och bland respondenterna finns organisationer i de flesta storlekar; från 100 upp till 10 000 anställda. Om Benify

Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Ökat medarbetarengagemang, effektivare kommunikation och minskad administration är några av de effekter som har fått över 1 600 arbetsgivare att välja Benify som partner för sitt strategiska HR-arbete sedan starten 2004. Idag har mer än 2 miljoner slutanvändare tillgång till Benifys molnbaserade förmåns- och kompensationsplattform. Benify är verksamma globalt med ca 550 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på benify.se


Kontaktpersoner

Ylva Eriksson
Director of Marketing & Communication
Ylva Eriksson