2023-11-22 11:53Pressmeddelande

Benify ISO-certifieras i kontinuitetshantering

Benify ISO 22301 Certification by KPMG

Som ett led i Benifys tillväxtresa certifieras nu det svenska HR-techbolaget för sitt strategiska arbete med kontinuitetshantering. Implementeringen av ISO 22301 är det senaste i raden av åtaganden för att vidareutveckla och kvalitetssäkra företagets processer. 

HR-techbolaget Benify, som erbjuder marknadens ledande plattform för förmånshantering och medarbetarkommunikation, utökar sitt ledningssystem med ISO-certifiering 22301, en kvalitetsstandard för kontinuitetshantering. 

En kvalificerad plan för kontinuitetshantering definierar vilka åtgärder som ska tas för att dämpa de avbrott som kan slå ut verksamheter vid särskilda händelser. Med en ordentlig riskanalys ser man till att företagets produkter ska kunna levereras ut mot kund även vid olika typer av störningar. 

– Under certifieringsprocessen har vi tagit fram en ny systematik för hur vi fortlöpande jobbar med kontinuiteten. Vi har bland annat gjort en affärskonsekvensanalys för att identifiera vilka delar i vår verksamhet som är mer kritiska än andra, säger Caroline Lendowski, Business Continuity & Risk Manager på Benify. 

Risker för avbrott i verksamheten kan grunda sig i krig, pandemier, strejker och terrorattacker, men också cyberattacker och andra it-problem, även hos externa leverantörer. Detta kan påverka kritiska processer i den dagliga hanteringen av bland annat transaktionshantering, kundsupport och kvittohantering.  

– Genom en djupare analys av vad som mitigerar de riskerna kan vi vara mer proaktiva och förberedda med en plan B som gör att vi kan hantera olika typer av avbrott, säger Caroline Lendowski. 

Benify har sedan tidigare ISO-certifieringarna 27001, 27018, 27701 och är även SOC 2-granskade inom informationssäkerhet. Om Benify

Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Ökat medarbetarengagemang, effektivare kommunikation och minskad administration är några av de effekter som har fått över 1 500 arbetsgivare att välja Benify som partner för sitt strategiska HR-arbete sedan starten 2004. Idag har mer än 2 miljoner slutanvändare tillgång till Benifys molnbaserade förmåns- och kompensationsplattform. Benify är verksamma globalt med ca 400 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på benify.se


Kontaktpersoner

Joakim Alm
VD
Joakim Alm