2020-09-15 11:22Pressmeddelande

Svenska arbetsgivare halkar efter i digitaliseringen av HR

Benifys Förmåns- & engagemangsrapport

Färre nyanställda i Sverige än i Storbritannien uppger att digitala verktyg användes vid deras introduktion – trots att digitaliseringen på andra områden har kommit längre i Sverige. Detta framkommer i en undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av HR-techbolaget Benify.

Enligt Benifys undersökning har ungefär var tredje medarbetare i både Sverige och Storbritannien tillgång till en digital plattform för personalförmåner via sin anställning. De i undersökningen som uppgav att de bytt jobb de senaste två åren fick också svara på frågor om on- och offboarding, det vill säga processerna för introduktion respektive avslut när man börjar eller slutar på en arbetsplats.

Att det var ovanligt med digitala inslag i onboardingen av medarbetare utan digital förmånsplattform är knappast förvånande. Desto mer anmärkningsvärt är att bara drygt hälften av de nyanställda medarbetarna med tillgång till digital förmånsplattform uppgav att digitala verktyg hade använts vid deras introduktion. Motsvarande andel i Storbritannien är hela 78%.

Undersökningen visade att medarbetare som introducerats digitalt var nöjdare med sin onboarding, och ansåg i högre grad att deras nya arbetsgivare levde upp till förväntningarna som förmedlats under rekryteringsprocessen.

”Många svenska arbetsgivare har nöjt sig med en digital förmånsportal, istället för att ta ett helhetsgrepp och digitalisera hela medarbetarupplevelsen. Det gör att de står sämre rustade än de hade behövt göra nu när pandemin har gjort att fler jobbar hemifrån”

säger Josefine Söderqvist, HR-direktör på Benify.

Trots resultatet av undersökningen anser Katie Goodwin, Head of Client Relations International på Benify, att även brittiska arbetsgivare borde nyttja dagens digitala möjligheter mer:

“Digital onboarding används alldeles för sällan även i Storbritannien. Många arbetsgivare skickar fortfarande hem en bunt paper som medarbetarna ska fylla i. Det har förändrats på senare tid, men det finns mycket kvar att göra. Speciellt under den rådande situationen borde fler arbetsgivare ta vara på möjligheten att introducera nyanställda digitalt, till exempel med hjälp av sin förmånsplattform.”

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i april 2020 av YouGov, på uppdrag av Benify, i form av en anonym online-enkät med cirka 5000 deltagare från 18 års ålder i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Insikter och analyser finns samlade i Förmåns- & engagemangsrapporten, kontakta ylva.eriksson@benify.com för att ta del av det fullständiga resultatet.Om Benify

Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Ökat medarbetarengagemang, effektivare kommunikation och minskad administration är några av de effekter som har fått över 1 500 arbetsgivare att välja Benify som partner för sitt strategiska HR-arbete sedan starten 2004. Idag har mer än 2 miljoner slutanvändare tillgång till Benifys molnbaserade förmåns- och kompensationsplattform. Benify är verksamma globalt med ca 400 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på benify.se


Kontaktpersoner

Ylva Eriksson
Director of Marketing & Communication
Ylva Eriksson