2020-11-16 06:41Pressmeddelande

Arbetsgivare ser nya digitala behov som effekt av pandemin

Benifys Förmåns- & engagemangsrapport

1 av 6 arbetsgivare har tagit in nya leverantörer, tjänster eller produkter för att digitalisera sina HR-processer som en effekt av pandemin, och 20% överväger att göra det innan årets slut. Högst prioriterat är digital introduktion av nyanställda. Detta framkommer i en undersökning genomförd av HR-techbolaget Benify.

I enkätundersökningen, som besvarades av över 900 HR-anställda, uppgavs att de mest prioriterade processerna att digitalisera den närmaste tiden är introduktion av nyanställda, utbildning & kompetensutveckling, arbetsmiljöarbete samt rekrytering.

Nya behov för att rekrytera och välkomna nya medarbetare på distans
Trots den pågående pandemin uppgav 41% att deras rekrytering fortsatt oförändrat. 1 av 3 har slutfört rekryteringar helt på distans, utan att ha träffat kandidaten fysiskt.

Såhär säger Sofia Johansson, HR Business Partner på Benify om digital rekrytering och onboarding under pandemin:

”Hittills under 2020 har vi på Benify genomfört ca 95 lyckade rekryteringar och introduktioner, varav merparten i en helt digital process. Vi och många andra arbetsgivare har insett att det faktiskt är möjligt att genomföra riktigt bra rekryteringar utan att ha träffat kandidaten personligen. Det kan dessutom vara fördelaktigt i kandidatbedömningen, till exempel genom att risken för omedvetna bias minskar i en digital intervju.”

image

Sofia Johansson, HR Business Partner på Benify.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Benify med hjälp av Netigate från juni till september 2020. Den besvarades av 913 personer, varav majoriteten uppgav att de arbetade i Norden. 60% arbetade i organisationer med mindre än 500 anställda, och 29% i organisationer med mer än 1000 anställda. Ett brett spektrum av branscher var representerade, men de tre vanligaste var bygg & tillverkning, IT & telekom och offentlig sektor.

Vill du ta del av hela resultatet av undersökningen? Välkommen att höra av dig till ylva.eriksson@benify.com.Om Benify

Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Ökat medarbetarengagemang, effektivare kommunikation och minskad administration är några av de effekter som har fått över 1 500 arbetsgivare att välja Benify som partner för sitt strategiska HR-arbete sedan starten 2004. Idag har mer än 2 miljoner slutanvändare tillgång till Benifys molnbaserade förmåns- och kompensationsplattform. Benify är verksamma globalt med ca 400 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på benify.se


Kontaktpersoner

Ylva Eriksson
Director of Marketing & Communication
Ylva Eriksson