2020-09-15 11:07Pressmeddelande

Yngre medarbetare ställer högre krav på digitalt arbetsliv

Benifys Förmåns- & engagemangsrapport

Nästan 7 av 10 anställda under 40 tycker att det är viktigt att de kan hantera sina personalförmåner via sin mobiltelefon. Detta visar en stor undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av HR-techbolaget Benify.

Enligt undersökningen har ungefär var tredje medarbetare i Sverige tillgång till en digital plattform där de kan få information om och beställa förmåner som de erbjuds från arbetsgivaren. Bland dem som idag saknar en sådan digital plattform är efterfrågan störst i åldersgrupperna under 40, som alltså också prioriterar mobil tillgänglighet högst.

Bland medarbetare under 40 med tillgång till en förmånsplattform tycker 44% att det är mycket viktigt (8–10 på en tiogradig skala) att plattformen finns tillgänglig som app i mobilen. Motsvarande andel bland medarbetare över 40 är 20%.

Såhär säger Jimi Guldstrand, Commercial Leader på Benify, om resultatet i undersökningen:

”Framför allt de yngre generationerna förväntar sig att kunna göra allt i mobilen idag, från bankärenden till att beställa hem mat. Detta gäller såklart även förmåner, men alla arbetsgivare verkar inte riktigt ha hängt med i utvecklingen”

Liknande tendenser märks i frågor om kommunikation från arbetsgivaren, där yngre efterfrågar pushnotiser via mobilen i högre grad än äldre.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i april 2020 av YouGov, på uppdrag av Benify, i form av en anonym online-enkät med cirka 5000 deltagare från 18 års ålder i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Insikter och analyser finns samlade i Förmåns- & engagemangsrapporten, kontakta ylva.eriksson@benify.com för att ta del av det fullständiga resultatet.Om Benify

Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Ökat medarbetarengagemang, effektivare kommunikation och minskad administration är några av de effekter som har fått över 1 500 arbetsgivare att välja Benify som partner för sitt strategiska HR-arbete sedan starten 2004. Idag har mer än 2 miljoner slutanvändare tillgång till Benifys molnbaserade förmåns- och kompensationsplattform. Benify är verksamma globalt med ca 400 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på benify.se


Kontaktpersoner

Ylva Eriksson
Director of Marketing & Communication
Ylva Eriksson