2020-10-08 13:33Pressmeddelande

Att jobba hemifrån kan bli det nya normala enligt ny HR-undersökning

Benify image

89% av arbetsgivarna har låtit anställda jobba hemifrån under coronapandemin och 77% kommer att fortsätta låta de medarbetare som vill jobba hemifrån även när det inte längre behövs på grund av smittrisk. Det framkommer i en ny enkätundersökning bland över 900 HR-anställda om hur HR-arbetet har påverkats av pandemin.

I undersökningen, som genomfördes av HR-techbolaget Benify, uppgav 74% att deras anställda hade möjlighet att jobba hemifrån före pandemin, men då enbart vid behov och efter avstämning med chefen. Under pandemin valde alltså nästan 9 av 10 att ge sina medarbetare möjlighet att jobba hemifrån.

Är distansarbetet det nya normala?
Även om 77% uppger att de kommer att låta de medarbetare som önskar detta jobba hemifrån även fortsättningsvis, så är det bara 10% som säger att möjligheten till distansarbete kommer att vara helt obegränsad.

En av dem som deltog i undersökningen var Marie Siwersson, HR business partner på Öresundskraft i Helsingborg. Kontorsanställda i bolaget har haft möjlighet att jobba hemifrån under pandemin, men har också varit välkomna till arbetsplatsen, som coronasäkrats genom olika åtgärder. Hon och hennes kollegor har sett såväl positiva effekter som utmaningar med den snabba omställningen till distansarbete:

”De som kanske inte hade så stor digital mognad tidigare har kommit in i de nya arbetssätten på ett jättebra sätt. Stämningen har varit väldigt förlåtande och alla har hjälpts åt. Samtidigt har vissa medarbetare inte känt sig tillräckligt sedda av sina chefer, eller har känt sig ensamma när de inte har kunnat träffa alla kollegor. Såhär i efterhand borde vi ha satsat mer och tidigare på riktade insatser mot våra chefer kring att leda på distans. Den lärdomen tar vi med oss framåt.”

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Benify med hjälp av Netigate från juni till september 2020. Den besvarades av 913 personer, varav majoriteten uppgav att de arbetade i Norden. 60% arbetade i organisationer med mindre än 500 anställda, och 29% i organisationer med mer än 1000 anställda. Ett brett spektrum av branscher var representerade, men de tre vanligaste var bygg & tillverkning, IT & telekom och offentlig sektor.

Vill du ta del av hela resultatet av undersökningen? Välkommen att höra av dig till ylva.eriksson@benify.com.Om Benify

Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Ökat medarbetarengagemang, effektivare kommunikation och minskad administration är några av de effekter som har fått över 1 500 arbetsgivare att välja Benify som partner för sitt strategiska HR-arbete sedan starten 2004. Idag har mer än 2 miljoner slutanvändare tillgång till Benifys molnbaserade förmåns- och kompensationsplattform. Benify är verksamma globalt med ca 400 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på benify.se


Kontaktpersoner

Ylva Eriksson
Director of Marketing & Communication
Ylva Eriksson